THY TEKNİK A.Ş. KATEGORİ A1 TEMEL EĞİTİM YETKİSİ ALDI

THY TEKNİK A.Ş. KATEGORİ A1 TEMEL EĞİTİM YETKİSİ ALDI

THY TEKNİK A.Ş. KATEGORİ A1 TEMEL EĞİTİM YETKİSİ ALDI

THY Teknik A.Ş. Temel Eğitim Müdürlüğü, Kategori A1 Temel Eğitim yetkisi aldı. Türkiye’de hem EASA, hem de SHGM’den Kategori A1 Temel Eğitim yetkisi alan ilk ve tek kuruluş oldu.

Alınan bu yetki, A1 kategorisinde teorik ve pratik eğitimlerin verilebilmesini ve A1 Lisans sınavlarının yapılabilmesini kapsamakta. Böylece, ilgili teknik eğitimleri almamış bir teknisyen adayından istenen
3 yıllık deneyim süresi, SHY-147/Part-147 Temel Eğitim Müdürlüğü’nde alınan eğitimlerden sonra 1 yıladüşmektedir. Kategori A1 lisansı olan bir teknisyen hangi yetkilere sahiptir?
Kategori A1 hava aracı bakım lisansı, yetkilendirme belgesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, lisans sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir.

THY Teknik A.Ş. Temel Eğitim Müdürlüğünde verilecek eğitimler nelerdir?
Temel Eğitim Şefi Selçuk GÜNCAN’ın verdiği bilgilere göre, eğitimler teorik ve pratik olmak üzezre iki grupta
gerçekleştirilecektir. Teorik eğitimler 12 modül dersinden oluşmaktadır;
• Modül 1 (Matematik)
• Modül 2 (Fizik)
• Modül 3 (Temel Elektrik)
• Modül 5 (Dijital Teknikler)
• Modül 6 (Malzeme ve Donanım Bilgisi)
• Modül 7 (Bakım Uygulamaları)
• Modül 8 (Temel Aerodinamik)
• Modül 9 (İnsan Faktörleri)
• Modül 10 (Havacılık Kuralları)
• Modül 11A (Uçak Yapı ve Sistemleri)
• Modül 15 (Gaz Türbinli Motorlar)
• Modül 17 (Pervane)

Pratik Eğitimler ise, otoritelerin belirlediği ve Temel Eğitim Müdürlüğü’nün ihtiyaçlar dahilinde eklediği pratik task eğitimlerinden oluşmaktadır. Pratik Eğitimler, şirketimizin SHY-145 / Part-145 onaylı gerçek bakım ortamında, Temel Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aviyonik, Mekanik, Motor ve Yapısal Atelyelerinde ve eğitimler için Temel Eğitim Müdürlüğü envanterine dahil edilen B737-Cl Eğitim uçağı üzerinde yapılacaktır. Temel Eğitim Müdürlüğünde verilecek olan eğitimler, teorik 50 gün, pratik 75 gün olmak üzere toplamda 125 gün sürecektir.
Selçuk GÜNCAN, verilecek olan eğitimler ile hem daha donanımlı ve daha kalifiye teknisyen adaylarımızın yetiştirilmesinin sağlanacağını, hem de verilen eğitimlerin sağladığı sertifikasyonlarla, kurallar gereği teknisyenlerin çok daha kısa tecrübe süreleri sonrasında yetkilendirebilmenin mümkün olacağını söyledi.
Ayrıca, dünyada en çok üretilmiş ve halen uçmakta olan Boeing 737 Serisi uçaklarından, B737-300 Tipi bir uçağın eğitim amacıyla 147 Temel Eğitim Müdürlüğü envanterine dahil edilmiş olmasının, hem koyulan hedeflerin büyüklüğünü hem de THY Teknik A.Ş. Yönetiminin eğitime verdiği değeri anlatması açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi. GÜNCAN, hedeflerinde 2016 yılının sonlarına doğru Kategori B1 ve B2 yekisi alabilmek olduğunu, bunun için şimdiden çalışmalara başladıklarını da ifade etti.

18.4.2018 13:53:10
1441