MEVZUAT

Artık kabin içindeki parçalar da 3D…!

Üretim metodolojisi, hafifliği, elastisitesi ve yüksek dayanımları ile havacılık sektöründe izler bırakan eklemeli imalat, 3D print teknolojisi ile birlikte farklı noktalara taşınmış durumda.   Değerli ...

SHY 66 TALIMATI TECRÜBE KAYITLARI YENILEME SÜRECI

UTED’in SHY Part 66 Komisyonu’na dahil olması komisyon çalışmalarına güzel bir dinamizm kazandırırken, komisyon üyelerinin olumlu, yapıcı yaklaşımları ile birlikte çalışmalar ivme kazanmıştır. 14 Şubat 2015 tarihinde ...

UTED, SHGM İLE SEKTÖRÜ BULUŞTURDU..

Uçak Teknisyenleri Derneği sektör mensupları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerini bir araya getirdi. Uçak teknisyenlerinin en çok merak ettiği konulardaki sorularının cevaplandığı toplantı 11 Nisan 2016 Pazartesi ...

SIK SORULAN SORULAR?

Bu sayımızda [email protected] adresine gelen sorulardan bir kısmına değinmek istiyoruz. Sorular daha çok havacılık eğitimi veren okullar ve lisans alma aşamasında karşılaşılan problemlerle ilgili olmakta. Önceki sayılarımızda ...

A KATEGORİ HAVA ARACI BAKIM LİSANSI

A Kategori lisansı nedir? A kategori lisans sadece hat bakım işlemlerinde geçerli bir lisanstır. Bu lisansa herhangi bir hava aracı tipi işlenmez. Onun yerine hat bakım işlemlerine ait task eğitimleri ile yetkilendirme yapılabilir. ...

HAVA ARACI BAKIMI EĞİTİMİ VEREN OKULLAR

Bu yazımızda uçak bakım lisansı alınması için gerekli şartlarla ilgili bazı önemli noktalara değineceğiz. Derneğimize, [email protected] e-posta adresine ve www.facebook.com/uted.dergi sayfamıza özellikle öğrenci arkadaşlardan ...

LİSANSLARA KATEGORİ İLAVESİ

Kategori ilavesi nedir? Bilindiği gibi hava aracı bakım lisansı çeşitli kategori ve altkategorilerde tanzim edilir. Bu kategoriler uçak, helikopter, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonlarına göre şekillenir ve ...

LİSANSLARLA İLGİLİ CEZAÎ MÜEYYİDELER

Bildiğiniz gibi uçak bakım teknisyeninin sahip olduğu lisansa ve diğer bazı kriterlere dayanılarak verilen C/S (Certifying Staff) ve S/S (Support Staff) ünvanı uçak teknisyenini bakım esnasında gerekli onay/mühür/imza hususunda ...

Hava Aracı Tipinin Lisansa İşletilmesi

Bir uçak bakım teknisyeninin onaylayıcı personel (Certifying Staff) veya destek personeli (Support Staff) olarak yetkilenebilmesi için üzerinde işlem yapacağı hava aracını lisansına işletmesi (endorsement) gerekir. Hava aracının ...

On-The-Job Training (OJT)

OJT nedir? Bir teknisyen adayının hava aracı bakım lisansı alması için gerekli bakım deneyimini kazanmış olması gereklidir. Ancak uçak başında gerçekten sorumluluk almadan önce bu işin ciddiyetini, disiplinini, uyulması gereken ...

TİP PRATİK EĞİTİMİ 2

Bir önceki sayımızda pratik eğitimle ilgili bilinmesi gereken hususlardan bazılarına değinmiştik. Busayımızda da müfredatı ve değerlendirme aşaması üzerinde durmak istiyoruz. Pratik Eğitim MüfredatıAşağıdaki tablo EASA ...

TİP PRATİK EĞİTİMİ 1

Daha önceki yazılarımızda da vurguladığımız gibi bir tip eğitim iki bölümden oluşur ve bunlar 147 onaylı bir eğitim kuruluşu tarafından verilir; teorik eğitim ve pratik eğitim. Bu yazımızda pratik eğitimle ilgili bilinmesi ...

SHT-66 TALİMATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu yazımızda 01.09.2015 tarihinde yeni revizyonu yayımlanan SHT-66 Talimatında ne gibi değişiklikler yapıldığını ...