Safety First

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ

Saygıdeğer UTED okuyucuları, sizlere bu sayımda emniyet yönetim sistemi ve uygulamaları ile ilgili paylaşımda bulunmak istiyorum.   Emniyet Yönetim Sistemi, yaşanmış ya da yaşanabilmesi mümkün olan kazaların/olayların tekrarı olm ...

UÇAK TEKNİSYENİN SAĞLIĞI VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ

Son yıllarda dünya üzerinde emniyet ve iş sağlığı bilincinin artması ile ülkemiz de bu kurallardan nasibini almaya başladı. İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alın ...

GÜVENİLİRLİK; BİLİM Mİ, KEHANET Mİ?

Günlük hayatımızda en sık duyduğumuz kelimlerden biri hiç kuşku yok ki “bakım”dır. TC-XXX uçağı A bakımına girdi, TC-YYY uçağı C bakımından çıktı, vs... liste uzar gider. Peki nedir bu bakım dedikleri? Test yapmak mı, komponent değiş ...

HAVACILIKTA İNSAN HATALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Havacılıkta İnsan Hatası İnsan hatası, çeşitli şekillerde uçak kazalarının, önemli olayların ve emniyet ile ilgili olaylarının çoğunda nedensel bir faktördür. Hataların çoğu, eğitimli ve lisanslı personelin (Uçuş Ekibi, Hava Trafik ...

BAKIM EMNİYETİ ANKETİ

Bu sayıda AIRBUS tarafından 2006 yılında, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinden rastgele seçilen bakım şirketleri ile yapılan bir anket hakkında bilgi verip anket sonuçlarını değerlendirmenize sunmak istiyorum. AIRBUS firması bu anketi ya ...

DEĞİŞİM YÖNETİMİNDE ORGANİZASYONEL KÜLTÜRÜN ETKİLERİ

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişim ve rekabet koşulları nedeniyle şirketlerde yöneticiler ve çalışanlar için bir yılın diğeri ile aynı olacağını söylemek olası değil. Bu şartlar altında şirketlerin değişime uyum sağlaması ve değiş ...

HAVACILIKTA YÖNETİM İKİLEMİ THE MANAGEMENT DILEMMA

Emniyet yönetim süreçleri, emniyeti olumsuz etkileyecek potansiyele sahip tehlikelerin belirlenmesini ve önlenmesini içerir. Emniyet, havacılık alanında yer alan hiçbir kurumun ve kişinin göz ardı edemeyeceği bir öneme sahiptir. Anca ...

ADİL KÜLTÜR JUST CULTURE 2

Bir önceki sayımızda Adil Kültür kavramının genel olarak tanımını yapmış ve çalışılan iş yeri ile çalışanın, çalışan ile yine kendisinin kullandığı makinelerin ne tür ilişki içinde olduklarını incelemiştik. Adaletli bir iş yerinin ça ...

ADİL KÜLTÜR JUST CULTURE 1

Bir kuruluşta çalışıyorsunuz. Evinizden çıkıp her iş günü en az 7-8 saatinizi geçirmek üzere bu kuruluşa geliyorsunuz. Bu kuruluş için iş üretiyor ve karşılığında anlaştığınız kadar ücret alıyorsunuz. Bu ücret ile her gün 12 saatiniz ...

ÖNCE EMNİYET!

Hava seyrüsefer hizmetlerinde kuşkusuz önceliğimiz emniyetten ödün vermemektir. Bu kapsamda icra edilen işin riskleri düşünüldüğünde tüm emniyet konularının açık, kesin ve sistematik bir yaklaşımla ele alınıp en az riske indirgenerek ...

MESLEKİ TATMİN

Bir organizasyonun başarılı olabilmesi için o organizasyonda çalışan kişilerin iş tatminlerinin sürekli yüksek tutulması gerekmektedir. ‘’Bireyin çalışma ortamına karşı reaksiyonu’’ olarak tanımlanan iş tatmininin pek çok etkeni olma ...

EKİP OLMAK VE EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK-2

Bir önceki sayıda ekip olmanın genel yaptığımız çalışmalardaki ve havacılık sektöründeki önemine kısaca değindik. Bu sayıda ise bilinçsiz ekip çalışmasının doğurabileceği bazı sorunlardan bahsedeceğiz.   Ekip içi dinamikler Eki ...

EKİP OLMAK VE EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK -1

Bu sayıda, sektörün olmazsa olmazları arasında yer alan, toplumsal kültür olarak ve kurum kültürü olarak maalesef eksikliğini fazlaca hissettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Ekip ruhu.   Ekip Nedir? Teknik anlamda Ekip; or ...

EMNİYETİN TANITILMASI VE TANINMASI

Bakım sektöründe çalışan her personel Human Faktör eğitimlerini zorunlu olarak almaktadır. Bu eğitimlerin genel amacı tüm personele farkındalık sağlamak ve hata yapmadan evvel önlem almaktır. Ayrıca SMS (Safety Management System) kon ...

UÇAK BAKIMINDA İŞ YÜKÜ VE EKİP OLMAK

Uçak bakımında iş yükü günümüzde iki açıdan değerlendirilmektedir; -Bakım kuruluşu tarafından daha önceki tecrübeler doğrultusunda beklenen ve planlanan iş yükü. -Bakım personelinin daha önceki tecrübelerine göre talep ettiği ...

*HAVACILIKTA DIRTY DOZEN KAVRAMI 2 -

Geçen ay ki sayımızda ilk 6 maddesini paylaştığım “Dirty Dozen” çalışmasının kalan altı maddesini de bu sayımızda açıklamaya çalışacağım. Hatırlatma açısından geçen ayki yazıyı kısaca özetleyerek başlamak istiyorum.   “Dirty Doze ...

*HAVACILIKTA DIRTY DOZEN KAVRAMI

'Dirty Dozen' Uçak bakım sektöründe sloganlaşan ve hangar duvarlarında, camlarda sık olarak afişlerini görebileceğimiz bir kavramdır. Uçak bakımında karşılaşılabilecek ve karşılaşıldığı taktirde kötü sonuçlar doğuracak 12 sakıncalı d ...

UÇUŞ KORKUSU VE KAZA İSTATİSTİKLERİ

Uçakla hiç yolculuk yapmamış olanlar ya da herhangi bir uçuş sırasında talihsiz bir olay yaşayan kişilerde uçaklara karşı büyük bir ön yargı oluşmakta ve bu önyargı çevresine de genelde yansımaktadır. Bunun nedeni tabii ki uçaklar ve ...

HATA YÖNETİMİ

Yüksek güvenilirlikli uçak sistemlerine ulaşılması, insan performansını uçuş güvenliğinin odak noktası haline getirmiştir. Çeşitli insan hataları genel olarak kaza ve olaylarda etken faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi veya te ...

İNSAN FAKTÖRLERİNDE PEAR MODELİ

1970’li yıllarda birçok hava yolu insan faktörleri eğitimini sadece pilotlar için vermekteydi. Uçuşun ve uçuş emniyetinin kritik faktörü sadece pilot olarak algılanıyordu. Bu eğitimler genel olarak kokpit yönetimi ve aynı zamanda eki ...

UÇAK BAKIMI VE YAŞANAN KAZALAR

Uçak kazalarının en büyük etkeni aşağıdaki tablolar ve grafiklerden de görüleceği üzere insan faktörüdür. Bu kazalardaki insani maliyete yani can kayıplarına ek olarak bakım hataları da hava yolu şirketlerine büyük mali yükler meydan ...

BİR KAZA ANALİZ TEKNİĞİ OLARAK “SHELL MODELİ”

Bir işletmede iş akışları içinde mutlaka öngörülmeyen olaylar meydana gelebilir. Meydana gelen bu olaylar sadece sonuç ve maliyet odaklı değerlendirilirse emniyetli bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışan bir organizasyon oluşturmak ç ...

MEDA NEDİR?

Havacılık, bünyesinde barındırdığı tüm birimlerle hata payının sıfır olduğu bir sektördür. Bu sebepledir ki gözümüzü çevirdiğimiz heryerde bizim lehimize bir uyarıyla karşılaşırız. Bu uyarıları parklarda bulunan “Çimlere Basmayınız” ...

EMNİYET KÜLTÜRÜ

Kurum KültürüKurum kültürü, çalışanların tümü veya çoğunluğu tarafından kabul gören alışkanlıklardan, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Her kurumun kendine ait bir kültürü vardır ve bu kültür kurumları ayakta tutan önemli bir e ...

MOTİVASYON

Motivasyon, hedefe yönelik bir davranış dizisini başlatan, yönlendiren, devamını sağlayan ve neticede durduran bir süreç veya süreçler zinciridir. İnsanın ne ile motive olduğu, onu hangi gerekçenin harekete geçirdiği psikoloji ve sos ...

YAŞANMIŞ BİR OLAYIN ANALİZİ

Uçak Teknisyenliği çok ciddi bir meslektir. Uçak üzerinde yapılan işlerin en basiti dahi kurallara uyulmadan yapıldığında kazaya sebep olabilecek hata gerçekleşebilir. Kazalar, genelde küçük ama gözden kaçan hataların, zincirin halka ...

PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER-2

Dinç ve Enerjik Olma Yapılan bir işte yüksek performans elde edilebilmesi için belirli bir seviyede dinç ve enerjik olmak gereklidir. Bu seviyeler kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar aynı anda birden fazla iş yükünü kaldırama ...

UÇUŞUN KRİTİK KÖPRÜSÜ

2012 yılının Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde Beyaz Saray’a sunulan 2030’a kadar yaşanacak değişimlerle ilgili bilgilendirme raporu “değişimdeki ivmelenme oranının” son yirmi yıldakinden daha hızlı olacağını söylemektedi ...

PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER-1

Bir önceki yazımızda “bir çalışanın ortaya koyabileceği maksimum performans için, işine ne kadar hâkim olduğu, mesleki alanda ne kadar yeterli olduğu önemli olmakla birlikte kendi performansını etkileyen ve sınırlayan faktörlerin far ...

ASSERTIVE MİSİN?

Türkçe’de girişkenlik, atılganlık, iddiacılık, güvenli davranış gibi birbirinden farklı ifadelerle anlamlandırılmaya çalışılan assertiveness kavramını aslında bunlardan herhangi biri tam olarak karşılamamaktadır. Assertivenes kelimes ...

İNSAN FAKTÖRLERİNİN KAPSAMI

Uçuş emniyetini, uçak bakımı açısından en üst düzeye çıkarmak, teknik nedenli gecikme ve aksaklıkları en aza indirmek, doğrudan doğruya “insan faktörleri” ile ilgilidir. Bu sebeple biz de bakım sürecini insan boyutuyla ele alarak, in ...

İNSAN PERFORMANSI VE SINIRLARI

Fransızca kökenli performans (performance) kavramının sözlük anlamı, verim gücü, üstesinden gelme, muvaffak olma ve hedefe ulaşma olarak özetlenebilir. Bir çalışanın ortaya koyabileceği maksimum performans için, işine ne kadar hâkim ...

HATAYA SEBEP OLAN DAVRANIŞLAR

Bir hata meydana geldiğinde bunun bireysel mi olduğu ya da sistemden mi kaynaklandığı iyi ayırt edilmelidir. Bunun anlaşılması için, hatanın tekrarlanabilir bir problem mi olduğu ya da tek bir kişi ile mi, yoksa sistemle mi ilgili ol ...