HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-2

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-2

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-2

Bir önceki yazımızda ‘strateji’yi tanıtmış, SWOT analizi, stratejik plan ve hedeflerden bahsetmiştik. Bu ay yazımızda stratejik yayılım hakkında bilgi vereceğiz.

Stratejik yayılım için neler gereklidir?

• Kültürel değişim

• Çalışanlara yetkinlik ve yetke verilmesi

• Sürekli gelişim araçları kullanımı

• Global rekabet için yaratıcı düşünce TRIZ, 3P araçları kullanılması

Kültür Stratejik yayılımı sağlamak hedeflere ulaşabilmek için;

• Çalışanlar kararlara dahil edilirler

• Kalite ve akış için süreç iyileştirmeler yapılır

• Problemler öğrenme fırsatı olarak görülür, problem ortaya çıktığında kişiler değil süreçler sorgulanır.

• Süreç iyileştirmeye basit bir şekilde yaklaşılır

• Problem tespiti için geribildirimler alınır, çözümler için destek verilir geliştirmeler doğrulanır.

• Esnek hedefler seçilir

Stratejik yayılım sağlanması için gerekli kültürel değişim yaşanmış şirketlerde;

• Tüm seviyelerde liderlik vardır.

• Gerekli olduğunda tüm kaynaklar mevcuttur.

• Eğitimli çalışanlar sürekli gelişim felsefesini anlamakta ve uygulamaktadır.

• Çalışan herkes gelişim süreçlerine dahildir.

• Çalışanlar gelişim fırsatları bulduğunda heyecanlanırlar.

• Kuruluş değişim ve önerileri olumlu karşılar.

• Çalışan memnuniyeti ölçülür ve dikkate alınır.

Stratejik yayılım gerçekleştiğinde rekabetçi ve mükemmellik yolunda ilerlemeler başlar.

Yetkinlik ve yetkelendirme

• Farkındalık eğitimleri verilmektedir.

• Lider yetiştirme programı mevcuttur.

• Rehberlik edilen çalıştaylar mevcuttur.

• Yaparak öğrenme, gelişim çalışmalarına katılım sağlanır.

• En iyi uygulamalar paylaşılır.

• Hataları dikkatlice inceleyerek maliyet, zaman, kalite kayıpları paylaşılır.

• Çalışanlara yetkelendirme yapılır.

Sürekli gelişim araçları kullanımı Sürekli gelişim araçları olarak;

• Müşteri ve piyasa geribildirimleri toplamak

• Problem çözme, karar alma

• Süreç sertifikasyonu

• Proje yönetimi

• Yalın-sürekli gelişim-araçları

• Tedarikçi geliştirme programları kullanılır.

Yalın-sürekli gelişim-araçları

1. Süreç yönetimi ve sertifikasyonu

2. Müşteri geri bildirim analizi

3. Tekrarlar için veri toplama ve analiz

4. Kök neden analizi ve hata önleme

5. Kıyaslama

6. 5S

7. TPM

8. VSM

9. 3P

10. Standart işlem

11. Hazırlık süresi azaltımı

Global rekabet için yaratıcı düşünce TRIZ, 3P araçları kullanılması

Globalde rekabetçi bir şirket olmak için sürekli inovasyon yapmak gerekmektedir. İnovasyon için yalın yönetim metodlarından 3P ve/veya TRIZ kullanılarak süreç, ürün inovasyonu gerçekleştirilir.

Stratejik yayılım gerçekleştiğinde rekabetçi ve mükemmellik yolunda ilerlemeler başlar. Sürdürülebilir rekabetçi mükemmel şirketlerin en göze çarpan özellikleri:

• Süreç yönelimlidir.

• Datalar ile yönlendirilir.

• Müşteri odaklıdır.

• Hedefler ve sonuçlar arasında boşlukları kapamak için yapılması gerekli işlemleri acımasızca talep eder.

• İş metrikleri iyileştirme için kullanılır.

• Aktivite ve çabalar değil, sonuçlar ölçülür.

Stratejik yayılımda başarılı olmak için tüm şirket genelinde, tüm yalın-sürekli gelişim araçlarında aynı anda aşağıda Şekil- 1’de verilen seviyelerde olmak önem arz etmektedir. Örnek olarak tüm yalın araçlarında (5S, VSM vb.), tüm şirkette öncelikle temeller atılarak, bronz, gümüş ve altın seviyelerine ilerlenebilir. Altın seviyesine ulaşım için uzman görüşü olarak en az 3 yıl gereklidir. Bu süre şirketin büyüklüğüne ve liderlerin katılım durumuna göre artabilir. (Şekil 1)

En iyi dileklerimle…

Havacılık

17.12.2018 20:25:00
Yüksel BOZKURT     1620