HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-7

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-7

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-7

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-7
Bir önceki yazımızda havacılıkta kurallara uyum konusundan bahsetmiştik, bu yazımızda özellikle AR-GE’ye sahip olan şirketlerin inovasyon stratejilerinde ve iş modeli inovasyonundan bahsedeceğiz.
 
AR-GE stratejileri üç ana başlıkta incelenebilir:
1-Ürün inovasyonu: Yeni ürün geliştirme
2-Ürün geliştirme: Mevcut ürün kalite ve yapısını geliştirme
3-Süreç inovasyonu: Maliyeti azaltmak ve veya kaliteyi artırmak için üretim süreçlerini iyileştirmek.
Yukarıdaki her üç stratejiyi desteklemek için gerekli AR-GE kabiliyetleri yandaki verilen tabloda gösterilmektedir.
Yandaki tabloda görüldüğü üzere ürün inovasyon stratejisi için tüm kabiliyetlere sahip olmak gerekmektedir. Başarılı olmak istiyorsanız ürün için bir pazar olduğundan ve ürünün pazarın taleplerini karşılayabileceğinizden emin olmalısınız.
Ürün geliştirme stratejisi daha az risk içerir. Şirket ürününü pazar talepleri doğrultusunda geliştirir ve piyasaya sürer.
Süreç inovasyonu için temel bilimsel ve teknolojik araştırma söz konusu olmasa da bilim ve teknoloji know-how’ını kullanmak gerekmektedir.
Günümüzde süreç inovasyon stratejisini kullanan her sektörde çok sayıda şirket örnek olarak verilebilir. Süreç inovasyon uygulamaları üst yönetim kararı ile uygun sayıda çalışan ve zaman ayrılarak gerçekleştirilen çalışmalardır.
Süreç inovasyon stratejisini uygulayan şirketlerde yalın yönetim ve inovasyon araçları olan 3P (Preperation, Production, Process - Hazırlık, Üretim, Süreç), TRIZ yöntemleri tek tek veya bir arada kullanılmaktadır.
Bu bölümde sizler ile ürün geliştirme, ürün inovasyonu ve süreç inovasyonu stratejilerine sahip, şimdilik otomotiv sektörüne üretim yapmakta olan bir şirketten bazı örnekleri paylaşmak istiyorum. Bu uygulamaların benzerleri THY’de çalıştığım yıllarda sürekli gelişim
ekipleri ile birlikte çeşitli atölyelerde gerçekleştirilmiştir. THY Teknik Skytech ve BOEING Frontiers arşivlerinden bu çalışmalara ait detaylara ulaşılabilir. Süreç inovasyon çalışmaları ile gerçekleştirilen, Mercedes için üretilen kapı aydınlatma montaj hattında, 3P ve yalın araçları kullanımı neticesinde toplam işlem süresinde yüzde 42 iyileşme tespit edilmiştir.
Çalışmaya montaj ünitesinde değer akışı haritalama yapılarak başlanılmış olup devamında en çok gelişime ihtiyaç duyulan üretimler tespit edilerek, montaj hattı modelleme için 3P çalışması gerçekleştirilmiştir.
Anahtar kelimeler tespit edilerek sürecin iskeleti hazırlanmıştır.
7 farklı fikir geliştirilerek süreç farklı şekillerde ele alınmıştır.
Genel puanlamada seçilen 3 farklı montaj hattı simülasyonu ve tanıtımı sonrasından en iyi hat, oylama ile seçilerek uygulamaya geçilmiştir.
Gerçekleştirilen çalışma neticesinde montaj hattı tasarlanarak süreçte ve kullanılan bazı metotlarda değişim yapma kararı alınmıştır.
İyileştirmelerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen zaman etütleri neticesinde kazanımlar aşağıdaki tabloda verilmektedir.
7.5.2019 23:18:00
Yüksel BOZKURT     1533