HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-6

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-6

HAVACILIKTA STRATEJİK YÖNETİM-6

Bir havacılık şirketi için en önemli konulardan biri,
şirketin geleceğini, stratejilerini ve vizyonuna ulaşmasını etkileyen yönetim sisteminin
girdisi olan kurallara uyumudur. Ki bu da ancak etik değerlerin oluşması ile sağlanabilir.
Bir önceki yazımızda havacılıkta kullanılan standartlardan bahsetmiştik. Bu yazımızda bir
havacılık şirketi için en önemli konulardan olan, bir şirketin geleceğini, stratejilerini ve
vizyonuna ulaşmasını etkileyen yönetim sisteminin girdisi olan kurallara uyum konusundan
bahsedeceğiz.
Bir havacılık şirketinin yönetim şekli Şekil-1’de verilmektedir.
Havacılık şirketinin yönetim şekli, kuralları göz ardı edemez. Söz konusu kurallara uyum
ancak etik değerlerin oluşması ile sağlanabilir.
Etik, belirli bir toplumda insan davranışını yönlendiren ahlaki faktörlerin sistematik bir
analizidir.
Günümüzde etik içeren konulara ve kararlara çoğu insanın düşündüğünden daha sık
rastlanılmaktadır. Genel olarak konuşursak, bir bireyin yaşamının farklı alanlarında
oynayabileceği her rolde etik endişeler olabilir.
İlave olarak, daha fazla sorumluluk ve rol üstlendiği için, insan yaşamın diğer alanlarından
(örneğin aile veya iş) gelen çelişkili taleplerle karşılaşacaktır. Genellikle, etik konular
kendilerini öncelik sırasına göre sunabilir. Çalışanların her seviyede etik davranışlarını
arttırmalarına yardımcı olabilecek bazı genel ilkeler vardır:
Dürüstlük ve doğruluk
Kişisel bir dizi değere göre harekete geçin. Denetçiler olmasa bile kurallara uyun.
Görgü
Daima nezaket gösterin ve başkalarına saygı gösterin.
Tavsiye kabul edin
Eleştiriyi kabul edin ve gelecekteki performansınızı arttırmak için kullanın.
Güvenilirlik, takip
Görevinizi özenle tamamlayın, gecikmelere ve hatalara karşı amirinizi uyarın.
İyi ve zamanında katılım
Akıllı çalışmaya devam edin (dışsal dikkat dağılmasından kaçının); iyileştirme önerin;
zamanında çalışmaya başlamak için hazır olun.
İşi doğru yapmak israflardan kaçınmak
Dikkatli olun ve hatalardan kaçının; eğer hatalar yapılmışsa, hataları düzeltin; iyi yapılan işle
gurur duyun, yüksek standartlara sahip olun, her zaman tüm görevleri tamamlamayı
hedefleyin.
İş yaparken gurur duymak ve verimlilik
Girişimci olun, işin nasıl yapıldığını anlamaya, işi iyi yapmak için mümkün olduğunca verimli
olmaya çalışın.
 
Liderlik
 
İnsan, karmaşık sistemlerin karmaşık bir parçasıdır. Bilgisayar programları, işyeri tasarımı,
talimatlar, eğitim ve organizasyondan oluşan sistem, karar alma becerimizi etkiler. Değişim
sürecinde daha başarılı olmak için liderlik yapın.
Etik kurallara ve yazılı kurallara uymaz isek ne olur? Bu konuda verebileceğimiz en iyi
uyumsuzluk konusu; teknisyenlerimizin çok iyi bildiği ‘mühür garantisi’ kavramıdır.
Mühür garantisi, uygulayıcının yapılacak işi anladığını ve kişisel olarak yaptığını veya işin
yapılmasına şahit olduğunu belirten profesyonel bir garantidir. Mühür garantisi kişisel
dürüstlüğün bir göstergesidir.
Mühür garantisinin göstergeleri nelerdir?
Dokümanlar doğru teknik verileri yansıtır.
Dokümanlarda belirtilen işlemler verilen sırada ve tam olarak yapılır.
Personelin bu konuda eğitimli ve işlemleri gerçekleştirecek kabiliyette olduğunu gösterir.
Sadece onaylı malzeme, ekipman ve takımın kullanıldığını gösterir.
Sadece onaylı yöntemlerin kullanıldığını gösterir.
Kurallara uyum sağlanmadığında ne olur?
Uyumsuzluğa neden olan 4 farklı kasıt vardır:
1 İstenmeyen ihlal
2 Durum ihlali
3 İhlali optimize etme
4 Kasıtlı ihlal
İhlallere neden olan durumlar:
Anlayışsızlık
Etkin olmayan bilgi
Etkin olmayan eğitim
Uygun olmayan izleme ölçüm sistemi
Algılar:
Biz bu işi hep böyle yaparız
Bize böyle öğretildi
Diğer herkes böyle yapar
Peki yönetim sisteminin girdisi olan kurallara uyulmaması sonucunda neler yaşanabilir?
Artan maliyetler
Kalitesizlik
Ürün güvenliği
İş kaybı
Müşteri ve prestij kaybı
Cezalar
Devletin borçlandırılması
Soruşturma
Yaralanma
Ölümlü kaza
Örnek:
Havacılıkta kayıtların bilerek yanlış işlendiğinde karşılaşılacak cezai yaptırımlar aşağıda
verilmektedir (5 Nisan 2000 tarihinde ABD’de bir havacılık şirketine uygulanmıştır):
Etik duruşunuzu her zaman korumanız dileği ile…
 
Referanslar:
SAE Aerospace standart AS9120:2016 REV B
SAE Aerospace standart AS9110:2016 REV C
SAE Aerospace standart AS9100:2016 REV D
IAQG Supplemental guidance for compliance and awareness
IAQG Compliance education training
Pratt Whitney, Stamp Warranty lecture notes
9.4.2019 01:17:00
Yüksel BOZKURT     1705