SAFETY FİRST

HATAYA SEBEP OLAN DAVRANIŞLAR

Bir hata meydana geldiğinde bunun bireysel mi olduğu ya da sistemden mi kaynaklandığı iyi ayırt edilmelidir. Bunun anlaşılması için, hatanın tekrarlanabilir bir problem mi olduğu ya da tek bir kişi ile mi, yoksa sistemle mi ilgili ...

İNSAN PERFORMANSI VE SINIRLARI

Fransızca kökenli performans (performance) kavramının sözlük anlamı, verim gücü, üstesinden gelme, muvaffak olma ve hedefe ulaşma olarak özetlenebilir. Bir çalışanın ortaya koyabileceği maksimum performans için, işine ne kadar ...

İNSAN FAKTÖRLERİNİN KAPSAMI

Uçuş emniyetini, uçak bakımı açısından en üst düzeye çıkarmak, teknik nedenli gecikme ve aksaklıkları en aza indirmek, doğrudan doğruya “insan faktörleri” ile ilgilidir. Bu sebeple biz de bakım sürecini insan boyutuyla ele ...

ASSERTIVE MİSİN?

Türkçe’de girişkenlik, atılganlık, iddiacılık, güvenli davranış gibi birbirinden farklı ifadelerle anlamlandırılmaya çalışılan assertiveness kavramını aslında bunlardan herhangi biri tam olarak karşılamamaktadır. ...

PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER-1

Bir önceki yazımızda “bir çalışanın ortaya koyabileceği maksimum performans için, işine ne kadar hâkim olduğu, mesleki alanda ne kadar yeterli olduğu önemli olmakla birlikte kendi performansını etkileyen ve sınırlayan ...

UÇUŞUN KRİTİK KÖPRÜSÜ

2012 yılının Aralık ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde Beyaz Saray’a sunulan 2030’a kadar yaşanacak değişimlerle ilgili bilgilendirme raporu “değişimdeki ivmelenme oranının” son yirmi yıldakinden daha hızlı ...

PERFORMANSI ETKİLEYEN FAKTÖRLER-2

Dinç ve Enerjik Olma Yapılan bir işte yüksek performans elde edilebilmesi için belirli bir seviyede dinç ve enerjik olmak gereklidir. Bu seviyeler kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlar aynı anda birden fazla iş yükünü ...

YAŞANMIŞ BİR OLAYIN ANALİZİ

Uçak Teknisyenliği çok ciddi bir meslektir. Uçak üzerinde yapılan işlerin en basiti dahi kurallara uyulmadan yapıldığında kazaya sebep olabilecek hata gerçekleşebilir. Kazalar, genelde küçük ama gözden kaçan hataların, zincirin ...

MOTİVASYON

Motivasyon, hedefe yönelik bir davranış dizisini başlatan, yönlendiren, devamını sağlayan ve neticede durduran bir süreç veya süreçler zinciridir. İnsanın ne ile motive olduğu, onu hangi gerekçenin harekete geçirdiği psikoloji ve ...

EMNİYET KÜLTÜRÜ

Kurum KültürüKurum kültürü, çalışanların tümü veya çoğunluğu tarafından kabul gören alışkanlıklardan, tutum ve davranış kalıplarından oluşur. Her kurumun kendine ait bir kültürü vardır ve bu kültür kurumları ...

MEDA NEDİR?

Havacılık, bünyesinde barındırdığı tüm birimlerle hata payının sıfır olduğu bir sektördür. Bu sebepledir ki gözümüzü çevirdiğimiz heryerde bizim lehimize bir uyarıyla karşılaşırız. Bu uyarıları parklarda bulunan ...

BİR KAZA ANALİZ TEKNİĞİ OLARAK “SHELL MODELİ”

Bir işletmede iş akışları içinde mutlaka öngörülmeyen olaylar meydana gelebilir. Meydana gelen bu olaylar sadece sonuç ve maliyet odaklı değerlendirilirse emniyetli bir çalışma ortamı ve sağlıklı çalışan bir organizasyon ...

İNSAN FAKTÖRLERİNDE PEAR MODELİ

1970’li yıllarda birçok hava yolu insan faktörleri eğitimini sadece pilotlar için vermekteydi. Uçuşun ve uçuş emniyetinin kritik faktörü sadece pilot olarak algılanıyordu. Bu eğitimler genel olarak kokpit yönetimi ve aynı zamanda ...

HATA YÖNETİMİ

Yüksek güvenilirlikli uçak sistemlerine ulaşılması, insan performansını uçuş güvenliğinin odak noktası haline getirmiştir. Çeşitli insan hataları genel olarak kaza ve olaylarda etken faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ...

UÇUŞ KORKUSU VE KAZA İSTATİSTİKLERİ

Uçakla hiç yolculuk yapmamış olanlar ya da herhangi bir uçuş sırasında talihsiz bir olay yaşayan kişilerde uçaklara karşı büyük bir ön yargı oluşmakta ve bu önyargı çevresine de genelde yansımaktadır. Bunun nedeni tabii ki ...

*HAVACILIKTA DIRTY DOZEN KAVRAMI

'Dirty Dozen' Uçak bakım sektöründe sloganlaşan ve hangar duvarlarında, camlarda sık olarak afişlerini görebileceğimiz bir kavramdır. Uçak bakımında karşılaşılabilecek ve karşılaşıldığı taktirde kötü sonuçlar doğuracak ...

*HAVACILIKTA DIRTY DOZEN KAVRAMI 2 -

Geçen ay ki sayımızda ilk 6 maddesini paylaştığım “Dirty Dozen” çalışmasının kalan altı maddesini de bu sayımızda açıklamaya çalışacağım. Hatırlatma açısından geçen ayki yazıyı kısaca özetleyerek başlamak ...

UÇAK BAKIMINDA İŞ YÜKÜ VE EKİP OLMAK

Uçak bakımında iş yükü günümüzde iki açıdan değerlendirilmektedir; -Bakım kuruluşu tarafından daha önceki tecrübeler doğrultusunda beklenen ve planlanan iş yükü. -Bakım personelinin daha önceki tecrübelerine göre ...

EMNİYETİN TANITILMASI VE TANINMASI

Bakım sektöründe çalışan her personel Human Faktör eğitimlerini zorunlu olarak almaktadır. Bu eğitimlerin genel amacı tüm personele farkındalık sağlamak ve hata yapmadan evvel önlem almaktır. Ayrıca SMS (Safety Management System) ...

EKİP OLMAK VE EKİBİN BİR PARÇASI OLMAK -1

Bu sayıda, sektörün olmazsa olmazları arasında yer alan, toplumsal kültür olarak ve kurum kültürü olarak maalesef eksikliğini fazlaca hissettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Ekip ruhu.   Ekip Nedir? Teknik anlamda Ekip; ortak ...