LİSANS KATEGORİ TEMEL EĞİTİM KAPSAMINI GENİŞLETTİ

LİSANS KATEGORİ TEMEL EĞİTİM KAPSAMINI GENİŞLETTİ

LİSANS KATEGORİ TEMEL EĞİTİM KAPSAMINI GENİŞLETTİ

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Uçak Tip ve Şirket İçi Eğitimleriyle kazandığı 30 yılı aşkın eğitim tecrübesine ilaveten 2015 yılından itibaren “Kategori A1, B1.1 ve B2 Hava Aracı Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Yetkisi”ni alarak yeni bir kabiliyeti daha bünyesine katmış bulunuyor.

 

Hem Türk Sivil Havacılık Otoritesi (SHGM) hem de Avrupa Havacılık Emniyet Ajansından (EASA) A1, B1.1 ve B2 Kategorilerinde almış olduğu eğitim verme ve sınav yapma yetkisiyle Türkiye’de alanındaki ilk ve tek yetkili kuruluş olmayı da başarmış durumda.

Dünyada ve ülkemizde havacılığın oldukça yüksek bir ivmeyle gelişiyor ve uçak sayılarının gün geçtikçe artıyor olması sektörün kalifiye personel ihtiyacının da o denli artmasına sebebiyet vermektedir.

 

Dünyanın önde gelen uçak üreticileri Airbus ve Boeing firmaları tarafından (havayolu firmaları, bakım merkezi sayıları ve verilen uçak siparişleri de göz önüne alınarak) havacılık sektöründeki uçak teknisyeni ihtiyacının ortaya konulduğu çalışmalar yapılmakta ve ihtiyaç, rakamlarla gözler önüne serilmektedir.

 

http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/

 

Bu veriler ışığında ülkemizde 2035 yılına kadar teknisyen ihtiyacının 5.000 civarında olacağı, etkileşim alanı içerisinde bulunabileceğimiz yakın çevremizde ise (Doğu Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler vs.) ihtiyacın 20.000 – 30.000 arasında olacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde uçak bakım alanında faaliyet gösteren ve bu ihtiyaca cevap vereceği düşünülen SHT-147 yetkili okulların sayılarının yetersizliği ve havacılık alanında eğitim veren diğer okulların da gerek nitelik gerekse nicelik olarak eksiklikleri ve yetkilerinin olmayışı, sektörün içinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin harekete geçmesini gerekli kılmıştır. Bu çerçevede Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. de harekete geçerek başta gerekli tecrübelerini tamamlamış fakat temel eğitim modül sınavları için dört bir tarafta sınav kuruluşu arayan teknisyen adaylarının taleplerine cevap verebilecek noktaya gelmiş, hem de ülkemizdeki havacılık sektörünün ihtiyacı olan donanımlı teknisyen adaylarını yetiştirmeye başlamıştır.

 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Eğitim Başkanlığı bünyesinde bu faaliyetleri yürüten birim olan Temel Eğitim Md.’lüğü, 2014 yılında kurulmuş ve gereken çalışmaların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen SHGM ve EASA denetlemeleriyle 2015 yılında haberini duyurduğumuz Kategori A1 Hava Aracı Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Yetkisi’ni almıştır. Bu yetkiyle beraber aynı yıl içinde her biri yaklaşık 800 saat (6 ay) süren Kategori A1 Temel Eğitimlerine başlamış, sürecin sonunda da 80 Uçak Bakım Teknisyeni adayını kendi bünyesine ve sektöre kazandırmıştır.

 

Bu eğitimlerde edinilen tecrübe, bilgi ve birikim ile de bir yıl sonra Kategori B1.1 ve B2 için yetki başvurusunda bulunmuş, çok geçmeden B1.1 ve B2 Kategorilerinde de yine aynı otoritelerden Temel Eğitim yetkilerini almıştır.

 

Bu yetkileri alabilmek ve Temel Eğitim alanında da hem SHGM hem de EASA’dan onaylı bir bakım eğitimi ve sınav kuruluşu olabilmek için, THY Teknik A.Ş. bünyesinde;

 

 • Ortalama tecrübeleri 16 yıllık olan yaklaşık 20 kişilik bir eğitmen kadrosu kurulmuş,
 • SHY/Part-66 onaylı eğitim dokümanları tedarik edilmiş,
 • Bu dokümanlar kullanılarak 6.000’den fazla modül sorusu oluşturulmuş,
 • Eğitimde önemli bir yer tutan “Eğitim İhtiyaçları Analizi” çalışması yapılarak eğitimde ihtiyaç olarak belirlenen tüm kalemler analiz edilmiş,
 • Otoritelerin zorunlu kıldığı ya da tavsiye ettiği pratik eğitim tasklarını yapabilecek düzeye gelinmekle birlikte, teknisyenlerin gerçek bakım ortamında ihtiyaç duydukları konular da eğitimlere eklenmiş,
 • Yapılması ve görülmesi zor veya mümkün olmayan bazı taskları icra edebilmek için, Airbus A320 ve A330 Bakım Eğitim Simülatörleri Temel Eğitime tahsis edilmiş,
 • Her sistemiyle operasyonel durumda olan gerçek bir Boeing B737-300 uçağı Temel Eğitim için tahsis edilmiş,
 • İlave olarak da ilgili tüm taskların gerçekleştirilebileceği atölyeler oluşturulmuştur.


Eğitim Sınıfları

 

THY Teknik A.Ş.’nin Temel Eğitim Kabiliyetleri

THY Teknik A.Ş., Kategori A1, B1.1 ve B2 Hava Aracı Bakım Lisansı Bakım Eğitimi ve Sınav Kuruluşu Yetkisi ile aşağıdaki eğitim ve sınavları gerçekleştirilebilmektedir:

 

Kategori A1 Sertifika Programı

 • -Teorik Eğitim (48 iş günü) + Pratik Eğitim (72 iş günü) = 120 iş günü (6 Ay) sürmektedir.
 • -Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenci, EASA Part-147 / SHY-147 Onaylı Yeterlilik Sertifikasını alarak, 1 yıllık bakım deneyimiyle birlikte Kategori A1 Lisansı için EASA ve SHGM’ye başvuru yapabilecektir.


Kategori B1.1 / B2 Sertifika Programı

 • -Teorik Eğitim (207 iş günü) + Pratik Eğitim (154 iş günü) = 361 iş günü (1,5 Yıl) sürmektedir.
 • -Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrenci, EASA Part-147 / SHY-147 Onaylı Yeterlilik Sertifikasını alarak, 2 yıllık bakım deneyimiyle Kategori B1.1 ve/veya B2 Lisansı için EASA ve SHGM’ye başvuru yapabilecektir.

 

Temel Modül Sınavları Hazırlık Programı

 • -Kategori A1 için 23 iş günü sürmektedir.
 • -Kategori B1.1 için 30 iş günü sürmektedir.
 • -Kategori B2 için 28 iş günü sürmektedir.
 • -Bu programın amacı; kısa bir eğitim programının ardından uygulanacak olan teorik modül sınavlarında başarı oranını artırmaktır.

 

Temel Modül Sınavları

 • -Kategori A1 Modül Sınavları,
 • -Kategori B1.1 Modül Sınavları,
 • -Kategori B2 Modül Sınavları icra edilmektedir.

 

Kategori İlavesi Sınavları

 • -A1’den B1.1’e Kategori İlavesi Sınavları,
 • -A1’den B2’ye Kategori İlavesi Sınavları,
 • -1’den B2’ye Kategori İlavesi Sınavları,
 • -B2’den B1.1’e Kategori İlavesi Sınavları,
 • -B2’den B1.1’e Kategori İlavesi Sınavları gerçekleştirilmektedir.
 • -Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Kategori A1 yetkisine ilaveten Kategori B1.1 ve B2 yetkisinin de alınmasıyla birlikte yaklaşık 1.500 personeline, gerek modül sınavlarına hazırlık programları açarak, gerekse de modül sınavı açığına cevap verebilecek düzeyde sınav planlamaları oluşturarak lisans alım süreçlerinde teknisyen adaylarının en önemli ihtiyaç kalemlerini karşılamaya başlamıştır. Halihazırda da Temel Eğitim Kursu açarak, Modül Hazırlık Eğitimleri vererek ve Temel Modül Sınavlarını gerçekleştirerek bu ihtiyaçları karşılamaya devam etmektedir.
 • -Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Eğitim Başkanlığı şu anda hazırlamakta olduğu eğitime uygun altyapı, web sitesi ve yazılımlarla birlikte, şu ana kadar kendi personeline hizmet verdiği kategori modül sınavları alanında, Ekim Ayı içerisinde şirket dışına açılarak tüm sektöre de hizmet vermeye başlayacaktır.
 • -2015 yılında Kategori A1 Sertifika Programlarını hayata geçiren THY Teknik A.Ş., Eylül sonu itibariyle de Türkiye’de yetkili okullar haricinde ilk defa açılacak olan 2.400 saatlik Kategori B1.1 Sertifika Programını başlatacaktır.
 • -Üniversitelerin Uçak Teknolojisi Bölümlerinden mezun olan adaylar arasından yapılacak mülakatlar sonucunda eğitime katılmaya hak kazanan öğrenciler, Kategori B1.1 Sertifika Programına dâhil edilecekler ve sonucunda adaylar SHGM ve EASA onaylı sertifikalarını alabileceklerdir.


Eğitim Uçağı

 


Mekanik Atölyesi

 


Mekanik Eğitim Atölyesinden pratik eğitim görüntüsü

 


Bakım Eğitimleri Simülatörleri

 


Yapısal Bakım Atölyesi

 

Ücreti maliyetine denk olan ve yaklaşık 50.000 TL olarak belirlenen sertifika programı, 1200 saati teorik eğitim 1200 saati de pratik eğitim olmak üzere toplamda 2 yıla yakın bir sürede icra edilecektir. Sertifika programının öncesinde öğrencilere 2 ay boyunca yoğunlaştırılmış Teknik İngilizce Eğitimi verilecektir. Teorik eğitimler sınıf ortamları ve bakım eğitim simülatörlerinde; pratik eğitimler ise pratik eğitim tasklarına göre eğitim uçağı, elektrik/aviyonik, kompozit, motor, mekanik ve yapısal atölyelerinde ve bakım eğitim simülatörlerinde gerçekleştirilecektir.

 

Bu program ile beraber, 1200 saat sürecek olan pratik eğitimlerin yaklaşık 2 aylık bir bölümü gerçek bakım ortamında gerçekleştirilecek olup, bu süre öğrencilerin hem eğitimlerinden hem de tecrübelerinden sayılacaktır.

 

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yetkileri dâhilinde, Eğitim Başkanlığı eliyle eğitimler ve modül sınavları icra ederek ülkemizde hem donanımlı personel yetişmesine, hem de teknisyenlerin mesleki yaşamlarında etkili ve verimli bir kariyer planı yapmalarına katkı sağlamaktadır. Bunun dışında, aynı amaca hizmet eden ülkemiz okullarıyla da iş birliği yaparak komponent ve malzeme yardımları, eğitmen ve bilgi paylaşımlarıyla da sektöre desteğini sürdürmektedir.


Motor Atölyemiz’den eğitim görüntüsü

18.4.2018 13:53:10
1212