DÖRT DÖRTLÜK DÖRT ARKEOLOJİ KİTABI

DÖRT DÖRTLÜK DÖRT ARKEOLOJİ KİTABI

DÖRT DÖRTLÜK DÖRT ARKEOLOJİ KİTABI

Arkeoloji geçmişle kurduğumuz ilişkinin en somut halini temsil eden ve birçok kişinin ilgilisi çeken bir bilim dalı. Özellikle Türkiye’de yaşayan ve tarihin başlangıcına tanıklık eden bu toprakların sakinlerindenseniz… Bu ay dört önemli arkeoloji kitabını tanıtmak istiyoruz.

 

GÖBEKLİ TEPE

Göbekli Tepe kazıları bugüne dek bilinmeyen “neolitik devrim”in dinsel yapısını ortaya çıkardı. Bu kült neredeyse 12.000 yıl önce Bereketli Hilal’in, yani Mezopotamya’nın kuzeyinde, avcı-şamanlar, çakmaktaşı madencileri ve silah-yapıcıların rahiplerince kurulmuştur. Silah yapımındaki bu ilerleme sayesinde geçici bir süreliğine de olsa yiyecek bollaştı, avcı sayısı arttı ve av hayvanları sayısı da azaldı. Hayvan sayısındaki bu azalmanın önüne geçmek için hayatın yeniden üretiminde uzmanlaşmış bir rahip kültü gelişti. Bu rahip sınıfının bitkiler ve hayvanlar üzerinde kontrol kurulabileceği yönündeki akıl yürütmesi sonucunda evcilleştirme çok teşvik edildi; bunun sonucunda oluşan “aşırı-evcilleştirme” durumu da uygarlığımızın ilk basamağını oluşturdu.

Alfa Yayıncılık, 420 sayfa

 

ANTİK ÇAĞDA KENTLER NASIL KURULDU?

Öncelikle antik kentlerde, özellikle Hellen kentlerinde somutlaşan öz değerlerin yeniden ortaya çıkarılması, çağımız kentinin gelişmesi için de birinci koşuldur. Bu nedenle yazar Hellen mimarlığı konusunu ele aldığı kitabında eski Hellen kentinin biçimini ve kentteki belirli mimari öğelerin yerini tanımlamaktadır. Kentin oluşumunu ve mimari özelliklerini incelerken eski Hellen toplumlarının siyasal ve kültürel tarihlerine de değinmektedir. R. E. Wycherley’in bu önemli kitabının ülkemizde arkeoloji ve mimarlık tarihi ile ilgili geniş bir kitleye yararlı olacağına inanmaktayız.

Arkeoloji Sanat Yayınları, 215 sayfa

 

ANADOLU UYGARLIKLARI

Tarih boyunca birçok önemli uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu, başta Hititler, Frigler, Urartular olmak üzere, günümüzde tam olarak ortaya çıkarılmamış onlarca medeniyeti ve kavimleri ile dünya tarihinde birçok “ilk”e şahitlik etmiştir. Ekrem Akurgal Anadolu Uygarlıkları’nda, Anadolu’nun bu zengin birikimini, M.Ö.2500 - M.S. 395 tarihleri arasında var olmuş uygarlıkları ayrıntılı bir biçimde ele alarak, tarihten önceki çağlarda yaşamış uygarlıkları ve Bizans, Selçuk, Osmanlı kültürlerini de toplu bir bakış çerçevesinde sunarak bize aktarır. Bu kitapta, Anadolu’nun yetiştirdiği bir aydının gözünden Anadolu’nun kadim uygarlıklarını tanıyacak ve Anadolu tarihinin gizem ve bilgelik dolu koridorlarında kendinizi bulacaksınız.

Phoenix Yayınları, 624 sayfa

 

ANTİK DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Antik Dünyanın Yedi Harikası, içeriğindeki her bir Harika konusunda çekici bir anlatımla, eldeki bilgileri güvenilir bir biçimde sunuyor. Yazarlar, Yedi Harika’nın canlı birer resmini yeniden yaratmak için, antik kaynaklarla modern bilimin ve kazıların sonuçlarını birleştiriyor. Tümü kendi alanında uzman olan yazarlar, başka herhangi bir tek kaynakta bulunması güç olan gerçeklerle arka planı bir araya getirip her bir Harika’nın arkeolojisi ile yerleşimini ilk kez yerli yerine oturtuyor. Büyük Gize Piramidi, Babil’in Asma Bahçeleri, Olympia’daki Zeus Heykeli, Ephesos’daki Artemis Tapınağı, Halikarnassos’daki Mausoleion, Rodos Heykeli ve İskenderiye Feneri...

Homer Kitabevi, 175 sayfa

18.4.2018 13:53:19
326